Preferencyjne systemy wynagradzania

Korzystamy z autorskiego oprogramowania w postaci platformy internetowej, rozliczającej wszelkiego rodzaju testy wiedzy, promocje i bonusy.

Zalety wprowadzenia takiego rozwiązania dla naszych Klientów to przede wszystkim:

  1. Dostęp do bazy respondentów znacznie przekraczającej ilość własnych pracowników firmy – możliwość wykonywania wszelkiego rodzaju badań rynkowych, konkursów czy testów
  2. Unikalna możliwość motywowania pracowników
  3. Stały monitoring satysfakcji z pracy i zadowolenia pracowników
  4. Wprowadzenie jednolitego i nisko kosztowego rozliczania wszelkich akcji promocyjnych, sprzedażowych i bonusowych w obrębie własnej firmy klienta, a także u odbiorców czy konsumentów
  5. Likwidacja „szarej strefy” w obrębie systemów promocyjnych
  6. Jednolity, przejrzysty sposób wynagradzania i motywowania pracowników i współpracowników
  7. Zmniejszenie obciążeń wypłacanych wynagrodzeń  o 30-40%