Bartosz Nafalski wystąpi na XVII edycji Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy

25- 26 października SEKA S.A. organizuje  XVII edycję Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy. Wydarzenie odbędzie się w Hotelu Bellotto – Pałac Prymasowski w Warszawie. Organizatorzy wybrali dla uczestników dwa wiodące i ważne dla pracodawców tematy.

Pierwszy z nich dotyczy najnowszych zmian w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W tym bloku wystąpień i dyskusji zostaną przeanalizowane już uchwalone regulacje prawne dotyczące np. minimalnej stawki godzinowej od umów zlecenia, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017r. Jednocześnie zaproszeni prelegenci omówią i zastanowią się nad skutkami planowanych dalszych zmian w prawie.

Drugi blok poświęcony będzie praktycznemu podejściu do tzw. optymalizacji kosztów pracy. Zaproszenie eksperci przybliżą miedzy innymi kwestie efektywnego uregulowania i rozliczania czasu pracy tak, aby z jednej strony było to wsparciem dla biznesu, a z drugiej zapewniało kontrolę i ograniczenie zjawiska nieuzasadnionych kosztów. Poruszymy również zagadnienia optymalizacji kosztowej w sferze prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, a także w związku z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.

Bartosz Nafalski wygłosi prelekcję pt. Korzyści z możliwości zarudnienia osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do udziału w forum i w warsztatach.

Zdamy Wam relację z tego wydarzenia!

Comments are closed.