W lutowym High Living o trustach

Artykuł Bartosza Nafalskiego pt. Trust - jak chronić swój majątek w lutowym wydaniu High Living

expedite_trusty_final-page-001     expedite_trusty_final-page-002


Czym jest trust i dlaczego warto rozważyć jego założenie w prowadzeniu biznesu?

Trust to konstrukcja trójstronna, która pozwala swobodnie dysponować majątkiem, w taki sposób, że zarządzanie dobytkiem lub przedsiębiorstwem może zostać powierzone jednej osobie, a zyski są akumulowane lub rozdysponowywane na rzecz beneficjentów.

Istotą takiego rozwiązana jest możliwość przeniesienia własności majątku lub jego części przez ustanawiającego trust na powiernika (trustee). Zasoby majątkowe nie wchodzą do majątku prywatnego powiernika, lecz stają się częścią majątku powierniczego. Trustee, czyli powiernik zobowiązuje się zarządzać nimi w określonym celu. Sposób zarządzania i cel mogą być formowane w sposób swobodny.

Comments are closed.