Doradztwo walutowe

Jak pracujemy z naszymi klientami?

 • Redukacja wysokich kosztów wymiany waluty
 • Pomoc w wyborze momentu zawarcia transakcji
 • Zarządzanie ryzykiem walutowym

Naszym celem jest, aby klient poniósł niższe koszty wymiany walutowej

euro-1166051_640

Bazując na fachowej wiedzy i bankowym doświadczeniu nasz zespół specjalistów pomaga obniżyć marże stosowane przez banki. Pracujemy na wszystkich dostępnych parach walutowych.

Klient może skupić się prowadzeniu biznesu zamiast poświęcać swój czas transakcjom walutowym

 • Negocjujemy i zawieramy transakcje w imieniu klienta
 • Klient nie ponosi kosztów zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników
 • Klient otrzymuje pełen raport po każdej zawartej transakcji i zbiorcze zestawienie na koniec danego okresu
 • Dostarczamy wiarygodne informacje rynkowe
 • Stale monitorujemy marże bankowe i reagujemy na ich zmianę

Pomagamy klientom zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym związanym z importem i eksportem 

 • Rekomendujemy działania do podjęcia
 • Pomagamy dobrać optymalny dollar-1362244_640instrument zabezpieczający
 • Dokonujemy wyceny instrumentów zabezpieczających
 • Negocjujemy i zawieramy w imieniu klienta transakcje zabezpieczające przed wahaniami kursów

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!