Akademia RODO

AUDYTY - WDROŻENIA - SZKOLENIA - UBEZPIECZENIA

 

25 maja 2018 zaczęło obowiązywać rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO. Oznacza to, że należy wdrażać jego postanowienia. RODO to szansa i każdy z nas powinien ją wykorzystać do uświadomienia sobie konieczności ochrony własnego wizerunku jak i do uporządkowania procesów biznesowych w organizacji.

W świetle tych zmian powołaliśmy dla Państwa Akademię RODO oferującą kompleksową ofertę zabezpieczającą potrzeby przedsiębiorców.

AKADEMIA RODO - TO NIE TYLKO PROFESJONALNE NARZĘDZIA I USŁUGI, ALE RÓWNIEŻ SZKOLENIA, KOMPENDIUM WIEDZY ORAZ DEDYKOWANE UBEZPIECZENIA.

GOTOWE ROZWIĄZANIA NA WSZYSTKIE OBSZARY, KTÓRE OBEJMUJE RODO!

Oferowany przez nas kompletny wachlarz usług, umożliwia zweryfikowanie zgodności organizacji z przepisami prawa, zidentyfikowanie słabych stron organizacji w powyższym zakresie, budowę KOMPLEKSOWEGO systemu ochrony danych osobowych wraz z ubezpieczeniem, dzięki któremu organizacja będzie odpowiednio chroniła przetwarzane dane osobowe.

 

CZYM JEST RODO? – REWOLUCJA W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO jest nowym prawem dotyczącym ochrony prywatności w Unii Europejskiej. Skonstruowano je tak, by każda osoba miała większą kontrolę nad własnymi danymi osobowymi. Dodatkowo Rozporządzenie nakłada nowe obowiązki na organizacje zbierające, przetwarzające i analizujące te dane – w tym na firmy poza UE.

 

KOGO DOTYCZY RODO?

Do stosowania RODO zobowiązany jest każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność na terenie Unii Europejskiej i przetwarza dane osobowe, bez względu na jej formę prawną. Dotyczy to zarówno spółek, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych, a również oddziałów w Unii Europejskiej przedsiębiorcy mającego siedzibę poza Unią.

 

 

W JAKICH OBSZARACH RODO WPŁYNIE NA TWOJĄ FIRMĘ?

Wdrożenie RODO opiera się o analizę ryzyka, polegającą na identyfikacji procesów przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, obejmujące następujące obszary:

PRAWO DO PRYWATNOŚCI - osoby mają prawo do:

 • Dostępu do własnych danych
 • Usuwania własnych danych
 • Poprawiania błędów we własnych danych
 • Odmowy przetwarzania własnych danych

KONTROLE I POWIADOMIENIA - firmy i organizacje muszą:

 • Chronić dane osobowe za pomocą odpowiednich środków bezpieczeństwa
 • Powiadomić władze o naruszeniach danych osobowych
 • Uzyskać zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
 • Prowadzić rejestry dotyczące historii przetwarzania danych

PRZEJRZYSTOŚĆ PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH - firmy i organizacje muszą mieć reguły, które:

 • Jasno informują o celu zbierania danych
 • Wyjaśniają, dlaczego i kiedy dane osobowe są przetwarzane
 • Definiują zasady przechowywania i usuwania danych

SZKOLENIA I ZABEZPIECZENIA - firmy i organizacje będą musiały:

 • Przeszkolić pracowników w zakresie najlepszych praktyk bezpieczeństwa
 • Przeprowadzać audyty i aktualizować zasady dotyczące przetwarzania danych
 • Zatrudnić inspektora ochrony danych, jeśli to konieczne
 • Zadbać, aby umowy z dostawcami spełniały wymagania zgodności z Rozporządzeniem.