EasyWay

Międzynarodowy System Rozliczeń EasyWay

Projektowanie, wdrażanie oraz kontrola nad systemami motywacyjnymi i bonusowymi najnowszej generacji

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW - EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

We współczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych pracowników jest priorytetem dla każdej firmy. Motywowanie pracowników na stałe wpisało się w całoroczne działania wielu przedsiębiorstw, jako nieodzowny element ich długofalowej strategii zarządzania. Easy Way to narzędzie odpowiadające na potrzebę motywowania płacowego, które stanowi atrakcyjne rozwiązanie zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorstwa.

DLA JAKICH FIRM JEST SYSTEM EasyWay?

Pomagamy efektywnie zarządzać świadczeniami pozapłacowymi, wydatkami firmowymi i programami motywacyjnymi oraz systemami nagradzania.

 • Chcących pozyskać, utrzymać i motywować pracowników
 • Chcących budować zaangażowanie pracowników
 • Szukających rozwiązań, które oszczędzają czas
 • Chcących nagradzać wyniki i osiągnięcia zespołu
 • Szukających rozwiązań optymalizujących budżet na świadczenia dla pracowników
 • Oferujących różne świadczenia płacowe i pozapłacowe dla różnych grup pracowników w firmie
 • Chcących obdarować pracowników na święta
 • Chcących uporządkować świadczeń pracownicze w firmie
ZALETY SYSTEMU EASYWAY
Dlaczego mamy nowocześniejsze i efektywniejsze narzędzie od konkurencji?

 • Skuteczne systemy motywowania i wynagradzania pracowników
 • Finansowe nisko kosztowe metody motywacji pracowników i współpracowników, które stanowią koszt uzyskania przychodu
 • Karty przedpłacone VISA i MASTERCARD bez limitów
 • Rozliczenia z wykorzystaniem ustawodawstwa UE i poza UE