Udzielamy odpisów PFRON

Udzielamy odpisów PFRON

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127, poz.721 z póź.zm.), każde przedsiębiorstwo zatrudniające co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, powinno w załodze posiadać 6% osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorcy, którzy nie osiągają tego wskaźnika, są zobowiązani do wpłat do PFRON. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, wartość tej wpłaty można zmniejszyć, poprzez dokonanie zakupu usług od zakładów pracy chronionej lub spółek, które zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Oferujemy minimalny odpis w wysokości 60% wartości wpłat do PFRON. 

Gwarantujemy to w każdej umowie.

 

Co ważne, wpłaty na PFRON może zredukować każdy, a więc nawet podmiot, który w dniu zakupu nie był jeszcze zobowiązany do wpłat lub nie dotyczył go obowiązek wpłat z uwagi na mniejszy niż 25-etatowy stan zatrudnienia. Niewykorzystane ulgi przechodzą bowiem na następne okresy rozliczeniowe.

Jeśli masz pytania dotyczące odpisów PFRON, skontaktuj się z nami już dziś.