Barbara Zajonc posiada doświadczenie jako lider spójnego zespołu sprzedawców, który motywował ją do stałego realizowania dynamicznych celów oraz sprostania każdemu wyzwaniu. Posiada również lata praktyki w zakresie pozyskiwania i zarządzania kluczowymi klientami w branży energetycznej oraz telekomunikacyjnej.

Zatrudnianie i szkolenie pracowników działu sprzedaży oraz planowanie szkoleń dla pracowników, kierowanie nimi i ocenianie wyników to dla niej codzienne obowiązki. Barbara Zajonc posługuje się j. angielskim i j.niemieckim.