Mariusz Sadowiak  jest absolwentem Wyższej Szkoły Menadżerskiej oraz UKSW, gdzie ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji.

W biznesie działa od 1994 roku, specjalizuje się w rozwoju sprzedaży, prowadził i rozwijał sprzedaż dla różnych organizacji, piastując stanowiska zarządcze. W grupie Expedite Group zajmuje stanowisko Dyrektora Wykonawczego odpowiedzialny całościowo za wdrażanie strategi firmy i nadzór nad całością projektów prowadzonych przez grupę.