Dzięki Firmie Expedite Management Sp. z o.o. wdrożyliśmy projekt aktywizacji osób niepełnosprawnych w naszym przedsiębiorstwie.  Firma ta w sposób fachowy i rzetelny przeprowadziła rekrutację osób niepełnosprawnych, na bieżąco również wspiera w zarządzaniu tą grupą pracowników.

Współpraca ta pozwala zarekomendować tę firmę jako profesjonalnego usługodawcę i wiarygodnego partnera biznesowego.

Piotr Strzałkowski Prezes Zarządu Rafał Tomaszewski Członek Zarządu, Warszawa, 07.09.2015