Konferencja w Krasiczynie 26 – 27 marca 2015

W dniach 26-27 marca 2015r. uczestniczyliśmy w konferencji zorganizowanej przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą w Krasiczynie, koło Przemyśla. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Granica polsko-ukraińska: szansa czy bariera rozwoju społeczno-gospodarczego”.

Tegoroczna edycja, obok tematów dotyczących współpracy transgranicznej, oferowała słuchaczom szeroki wachlarz problematyki dotyczącej całokształtu polsko-ukraińskich relacji ekonomicznych.

Wśród poruszanych tematów znalazły się:

 • Aktualne aspekty polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych. Instrumenty wsparcia eksportu i budowanie klimatu inwestycyjnego.
 • Obrót trans graniczny – czynniki ograniczające i aktywizujące współpracę bilateralną Polski i Ukrainy.
 • Problematyka ruchu osobowego, perspektywy bezwizowego reżimu między Ukrainą a Unią Europejską, nowe aspekty polityki celnej.
 • Praktyka prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w Ukrainie; doświadczenia, zagrożenia i sukcesy.
 • Specjalne Strefy Ekonomiczne i rozwój regionalny jako oferta wzajemnej wymiany towarowej i inwestycji.
 • Prognozy rozwoju sytuacji ekonomicznej, szanse i zagrożenia ukraińskiej gospodarki oraz pogłębienie współpracy Ukrainy z UE.
 • Vademecum ukraińskiego przedsiębiorcy w Polsce.

Pewnego rodzaju novum był wątek mołdawski, reprezentowany przez Pana Artura Michalskiego Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Republice Mołdawii i Pani Radcy Ambasady RP w Republice Mołdawii Joanny Bojko.

 • Uczestnicy mieli okazję wysłuchać przedstawicieli najważniejszych resortów gospodarczych i finansowych, zarówno ze strony polskiej, jak i ukraińskiej:
 • Ministerstwa Gospodarki RP
 • Ministerstwa Finansów RP
 • Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego: Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ukrainy w Polsce, Radcę Działu Ekonomicznego Ambasady Ukrainy Pana Ruslana Peruna
 • Przedstawicieli Służby Granicznej i Celnej

Niezwykle wartościowy wkład w bieg konferencji wnieśli przedstawiciele organów wspierających biznes, przedsiębiorstwa i inwestycje.

Wśród zaproszonych prelegentów i gości znaleźli się:

 • Prezes ARP-Marek Szczepański
 • Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej PARP- Michał Polański
 • Dyrektor Obszaru Finansowania Dłużnego Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Programów Unii Europejskiej- Michał Gorzelak
 • Dyrektor Biura KUKE w Krakowie-Ewa Kwiecień
 • Bartosz Nafalski - CEO Expedite Consulting Group 

Nie zabrakło także przedstawicieli Administracji Centralnej i Samorządowej województw strefy transgranicznej: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Miasto Przemyśl, Gmina Biłgoraj, Obwód Lwowski, Obwód Iwano-Frankowski, Obwód Wołyński, Miasto Tarnopol, Miasto Złoczów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników ze strony polskiej i ukraińskiej przygotowaliśmy bloki tematyczno - szkoleniowe dotyczące praktyki prowadzenia działalności w Polsce i na Ukrainie, stanowiące swoiste vademecum dla środowiska biznesu.

Atutem V edycji konferencji w Krasiczynie był gruntownie przygotowany program merytoryczny, który spotkał się z dużym uznaniem. Konferencja ta była możliwością bezpośredniego dialogu i nawiązywania kontaktów, które mamy nadzieję , zaowocują w postaci dalszej współpracy.

Comments are closed.